Sala konferencyjna
10:0014:00
Warsztaty MRI
Prowadzący: dr hab. med. Mariusz Korkosz, prof. UJ, dr hab. med. Wadim Wojciechowski, prof. UJ

12:00–14:00   Zebranie Zarządu Głównego z udziałem Prezesów Zarządów Oddziałów Wojewódzkich i Przewodniczących Sekcji PTR
 
240 min
14:0014:45
LUNCH 45 min
14:4515:50
SESJA MŁODYCH REUMATOLOGÓW Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla, dr n. med. Magdalena Włoch-Targońska
65 min

14:45 - 14:53

Młody reumatolog kontra zapalenie naczyń dr n. med. Magdalena Włoch-Targońska, dr n. med. Olga Gumkowska-Sroka, lek. Monika Bultrowicz

14:53 - 15:01

Metotreksat w rekomendacjach dr Magdalena Chudala

15:01 - 15:09

Objaw Raynauda w codziennej praktyce reumatologicznej dr Małgorzata Schlabs

15:09 - 15:17

Rola mikrobioty w układowych chorobach tkanki łącznej
 
dr Marcin Nowak

15:17 - 15:25

Włóknienie zaotrzewnowe vs choroba IgG4 zależna dr Krzysztof Proc

15:25 - 15:33

Obecność przeciwciał ANCA a obraz kliniczny układowego zapalenia naczyń dr Agnieszka Supranowicz

15:33 - 15:41

Choroba Stilla a COVID-19 dr n. med. Marta Skoczyńska

15:41 - 15:50

DYSKUSJA
15:5016:00
PRZERWA 10 min
16:0017:30
INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY CHOREGO REUMATOLOGICZNEGO Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz, dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik
90 min

16:00 - 16:15

Twardzina układowa w okresie 1978 – 2022 prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski

16:15 - 16:25

Choroby reumatyczne a tętnicze nadciśnienie płucne — czas ma znaczenie dr n. med. Ilona Skoczylas

16:25 - 16:40

Choroby tkanki łącznej a nadciśnienie płucne — wspólne pole działania reumatologa i kardiologa prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

16:40 - 16:55

Ziarnianiakowatość z zapaleniem naczyń w dobie COVID-19 prof. dr hab. med. Piotr Wiland

16:55 - 17:10

Profilaktyka i leczenie zapaleń wątroby u chorych reumatologicznych leczonych biologicznie dr hab. med. Jerzy Jaroszewicz, prof. SUM

17:10 - 17:25

Leczenie biologiczne nieswoistych zapaleń jelita dr n. med. Tomasz Romańczyk

17:25 - 17:30

DYSKUSJA
17:3018:00
PRZERWA 30 min
18:0019:00
CEREMONIA OTWARCIA Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik, prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla
60 min

18:00 - 18:15

Powitanie Gości przez Prowadzących i słowo wstępne

18:15 - 18:45

Wystąpienia Gości zaproszonych

18:45 - 19:00

Wykład inauguracyjny  Reumatologia niejedno ma imię prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz
Sala konferencyjna
09:0009:50
SESJA SPONSOROWANA Przewodniczący: dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KAAFM, prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot, dr n. med. Wojciech Romanowski
50 min
Sponsor: MSD

09:00 - 09:15

Niepowodzenie w pierwszej linii leczenia biologicznego i co dalej…?   MSD dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz
Sponsor: SOBI

09:15 - 09:30

Znaczenie selektywności JAK inhibitorów   SOBI prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot
Sponsor: UCB

09:30 - 09:45

Potencjał leczenia biologicznego w osiowej spondyloartropatii długoterminowa skuteczność i bezpieczeństwo   UCB dr n. med. Marcin Stajszczyk

09:45 - 09:50

DYSKUSJA
09:5010:30
SESJA SPONSOROWANA SANDOZ Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
40 min
Sponsor: Sandoz logo

09:50 - 10:05

Kto jeszcze może być beneficjentem terapii biologicznych? prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla

10:05 - 10:20

Zastosowanie rituximabu w RZS dr hab. n. med. Dorota Sikorska

10:20 - 10:30

DYSKUSJA
10:3011:15
PANEL DYSKUSYJNY   ELLI LILLY
Leczenie spondyloartropatii — jeden lek, wiele możliwości
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, dr hab. n. med. Bogdan Batko, prof. KAAFM, dr n. med. Ewa Haładyj (Elli Lilly)
45 min
Sponsor: Lilly
11:1511:30
PRZERWA 15 min
11:3013:40
SESJA JUBILEUSZOWA ŚLĄSKIEGO SZPITALA REUMATOLOGICZNEGO W USTRONIU
130 min

11:30 - 11:38

Słowo o Szpitalu — 47 lat od Jego narodzin
dr n. med. Danuta Kapołka, dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik

Reumatologia — ciekawe przypadki
Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska, dr n. med. Danuta Kapołka, dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik
 

11:38 - 11:46

Choroba Pageta opis przypadku dr n. med. Małgorzata Kapuśniak

11:46 - 11:54

Różne oblicza spondyloartropatii — czy wiek ma znaczenie? dr Marta Szostok

11:54 - 12:02

Różne oblicza spondyloartropatii — dlaczego nikt nie widział problemu? dr Rafał Kocur

12:02 - 12:10

Zapalenie naczyń u pacjentki z rakiem sutka. Czy na pewno zespół paranowotworowy? dr Elżbieta Ring

12:10 - 12:18

Powikłania infekcyjne u chorego na RZS leczonego biologicznie dr n. med. Piotr Sikora

12:18 - 12:26

Ziarniniakowe zapalenie naczyń z obecnymi przeciwciałami p-ANCA indukowane lekami — opis przypadku
dr Agnieszka Krawczyk-Średniawa, dr Natasza Mrózek

Ortopedia i rehabilitacja — ciekawe przypadki
Przewodniczący: dr n. med. Wojciech Romanowski, dr n. med. Maciej Lewicki, dr n. med. Michał Mielnik

12:26 - 12:34

Zastosowanie implantów custom made w leczeniu ubytków tkanki kostnej panewki stawu biodrowego dr n. med. Michał Mielnik

12:34 - 12:42

Endoprotezoplastyka odwrócona barku w chorobach reumatycznych — doświadczenia własne oddziału dr Artur Szczerbak

12:42 - 12:50

Alloplastyka małych stawów w obrębie kończyny górnej i dolnej dr Elżbieta Króżel-Sikora

12:50 - 12:58

Miejsce robotyki oraz sztucznej inteligencji we współczesnej ortopedii dr n. med. Michał Mielnik

12:58 - 13:08

Rehabilitacja pooperacyjna pacjentów po endoprotezie odwróconej stawu ramiennego dr n. med. Julia Jagodzińska

13:08 - 13:18

Mięsak Ewinga — rehabilitacja po wielokrotnych operacjach dr n. med. Krystyna Pethe-Kania

13:18 - 13:33

Leczenie bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego dr Andrzej Daszkiewicz

13:33 - 13:40

DYSKUSJA
13:4014:25
LUNCH 45 min
14:2515:00
SESJA SPONSOROWANA ABBVIE Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, dr hab. n. med. Bogdan Batko, prof. KAAFM
35 min
Sponsor: AbbVie

14:25 - 14:35

Jakie możliwości terapeutyczne daje nam lek Rinvoq w 3 wskazaniach?
dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik


Studium przypadków:

14:35 - 14:42

Monoterapia w 1. linii leczenia — nowy standard? dr Zbigniew Guzera

14:42 - 14:49

Terapia łączona: Rinvoq i MTX szansą dla pacjenta — podstawy osteogenezy dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. UJ

14:49 - 14:56

Kolejna linia leczenia — czy zadziała Rinvoq? dr Natalia Ryszawa-Mrózek
15:0015:35
SESJA SPONSOROWANA NOVARTIS Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. UJ
35 min
Sponsor: Novartis

15:00 - 15:15

Wczesna diagnostyka i leczenie w nr-axSpA — dlaczego są tak ważne?
prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska

Skuteczne leczenie nr-axSpA w Polsce — nowe opcje terapeutyczne w programie lekowym

dr n. med. Marcin Stajszczyk

15:15 - 15:25

Polskie dane z praktyki klinicznej w SpA — doświadczenia własne z inhibitorem IL-17 dr Mateusz Moskal

15:25 - 15:35

Profil pacjenta na IL-17 dr n. med. Anna Felis-Giemza
15:3515:45
Sekukinumab z perspektywy pacjenta chorującego na osiową SpA lub ŁZS — dane z badań klinicznych i praktyki   NOVARTIS dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. UJ
10 min
Sponsor: Novartis
15:4515:55
PRZERWA 10 min
15:5516:45
ZAPALENIA NACZYŃ Przewodniczący: dr hab. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR, prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk, prof. UMW
50 min

15:55 - 16:10

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

16:10 - 16:40

Diagnostyka ultrasonograficzna GCA dr n. med. Anna Ciechomska, dr n. med. Marcin Milchert

16:40 - 16:45

DYSKUSJA
16:4517:35
SESJA SPONSOROWANA BOEHRINGER INGELHEIM prof. dr hab. med. Wojciech Piotrowski
50 min
Sponsor: Boehringer Ingelheim

16:45 - 17:00

Leczenie twardziny układowej — co nowego?

17:00 - 17:15

Diagnostyka obrazowa oraz testy czynnościowe w rozpoznawaniu włóknienia płuc jako manifestacji chorób tkanki łącznej prof. dr hab. med. Wojciech Piotrowski

17:15 - 17:30

Leczenie nintedanibem w praktyce klinicznej — program B135 bez tajemnic dr n. med. Marcin Stajszczyk

17:30 - 17:35

DYSKUSJA
17:3518:55
CHOROBY UKŁADOWE TKANKI ŁĄCZNEJ Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, dr hab. n. med. Ewa Wielosz, prof. UML, prof. dr hab. med. Michał Nowicki
80 min

17:35 - 17:50

Zespół Sjogrena — choroba o wielu obrazach klinicznych prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

17:50 - 18:05

Zajęcie narządu ruchu w twardzinie układowej dr hab. n. med. Ewa Wielosz, prof. UML

18:05 - 18:20

Leczenie biologiczne w toczniowym zapaleniu nerek prof. dr hab. med. Michał Nowicki

18:20 - 18:35

Włóknienie śródmiąższowe płuc w chorobach układowych tkanki łącznej dr hab. n. med. Maria Maślińska

18:35 - 18:45

Czy szczepienia przeciw SARS-CoV-2 zwiększają ryzyko chorób autoimmunologicznych? prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot

18:45 - 18:55

DYSKUSJA

Zakończenie drugiego dnia
Sala konferencyjna
09:0010:10
CHORY TRUDNY, CHORY NIETYPOWY — WYSTĄPIENIA AUTORÓW PRAC ORYGINALNYCH Przewodniczący: prof. dr hab. med. Piotr Wiland, dr n. med. Maria Rell-Bakalarska, dr n. med. Anna Kotulska-Kucharz, dr n. med. Lidia Ostanek
70 min

09:00 - 09:08

„Związek interleukiny-8, czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego, podstawowego czynnika wzrostu fibroblastów i interferonu alfa w surowicy z przebiegiem klinicznym twardziny układowej

Joanna Kosałka-Węgiel, Sabina Lichołai, Sylwia Dziedzina, Mamert Milewski, Piotr Kuszmiersz, Anna Rams, Mariusz Korkosz, Jolanta Gąsior, Aleksandra Matyja-Bednarczyk, Helena Kwiatkowska, Andżelika Siwiec-Koźlik, Wojciech Sydor, Joanna Wilańska, Lech Zaręba, Weronika Pociej-Marciak, Jerzy Dropiński, Marek Sanak, Jacek Musiał, Stanisława Bazan-Socha

09:08 - 09:16

„Trudności w diagnostyce ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń u pacjenta z przewlekłą białaczką szpikową”

Martyna Kuczyńska, Monika Bultrowicz, Robert Pieczyrak, Przemysław Kotyla

09:16 - 09:24

„Gammapatie monoklonalne — niebezpieczny towarzysz chorób reumatycznych”

Piotr Ligocki, Aleksandra Srokosz-Łukasiewicz, Marzena Trusewicz-Gardziel, Danuta Błońska
 

09:24 - 09:32

„Gwałtowny przebieg twardziny układowej bez zmian skórnych”

Aleksandra Gąsiorek, Monika Bultrowicz, Eugeniusz Kucharz, Elżbieta Życińska-Dębska, Robert Pieczyrak, Przemysław Kotyla
 

09:32 - 09:40

„Wpływ obecności przeciwciał antyfosfolipidowych na progresję niewydolności nerek u chorych z rozpoznaną nefropatią toczniową — obserwacja długoterminowa”

Ewa Łyś, Dorota Suszek, Maria Majdan
 

09:40 - 09:48

„Limfohistiocytoza hemofagocytarna o nieustalonej przyczynie — opis przypadku”

Aleksandra Zoń-Giebel, Magdalena Wawrzyczek, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Sebastian Giebel
 

09:48 - 09:56

„Izolowane zapalenie naczyń centralnego systemu nerwowego — opis 2 przypadków i przegląd aktualnych zaleceń diagnostyki i postępowania”

Magdalena Strach, Joanna Pera, Wojciech Jagiełło
 

09:56 - 10:04

„Ocena zależności pomiędzy wskaźnikami hematologicznymi a aktywnością oraz obecnością markerowych autoprzeciwciał w pierwotnym zespole Sjögrena”

Anna Górak, Dorota Suszek, Arkadiusz Koszarny, Magdalena Dryglewska, Maria Majdan
 

10:04 - 10:10

DYSKUSJA
10:1010:55
SESJA PEDIATRYCZNA Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska, dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KAAFM
45 min

10:10 - 10:25

Choroba Stilla w wieku rozwojowym dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KAAFM

10:25 - 10:40

MAS czy PIMS — oto jest pytanie prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska

10:40 - 10:55

Choroby autozapalne w praktyce reumatologa — nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w świetle rekomendacji ACR/EULAR prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
10:5511:00
DYSKUSJA
5 min
11:0011:15
PRZERWA 15 min
11:1512:35
SESJA SPONSOROWANA
TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ TERAPII NASZYCH CHORYCH
Przwodniczący: dr hab. n. med. Dorota Sikorska, dr n. med. Jacek Fliciński, dr n. med. Rafał Wojciechowski
80 min
Sponsor: Janssen immunology

11:15 - 11:35

Rola inhibitorów interleukin-23 w łuszczycy plackowatej i łuszczycowym zapaleniu stawów   JANSSEN dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk, prof. UMW, dr hab. med., prof. UWM Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
Sponsor: Amgen

11:35 - 11:45

Miejsce denosumabu w algorytmie leczenia osteoporozy   AMGEN dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. UJ
Sponsor: AstraZeneca

11:45 - 12:00

Anifrolumab — szansa na efektywną i trwałą poprawę u chorych na aktywny toczeń rumieniowaty układowy, postać umiarkowaną do ciężkiej   ASTRA ZENECA prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak
Sponsor: medac

12:00 - 12:15

Optymalizacja leczenia metotreksatem kluczem do osiągnięcia celu terapeutycznego w RZS  MEDAC prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla
Sponsor: Pfizer

12:15 - 12:30

Czy znamy inhibitory JAK po 25 latach ich rozwoju?   PFIZER dr n. med. Piotr Krawiec

12:30 - 12:35

DYSKUSJA
12:3512:45
PRZERWA 10 min
12:4513:40
VARIA  CZĘŚĆ I Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak, dr n. med. Anna Felis-Giemza, dr hab. n. med. Maria Maślińska
55 min

12:45 - 13:00

Raport z bazy danych 640 pacjentów (RZS, axSpA i ŁZS) Kliniki Reumatologii i Immunologii UJ. Polsko-norweski projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 2021–2023 dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. UJ

13:00 - 13:15

CAR T-cells, dokąd jedziemy? prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

13:15 - 13:25

Hematologia i reumatologia — punkty styczne dr n. med. Piotr Ligocki

13:25 - 13:40

Perspektywa T2T w TRU dr hab. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR
13:4014:40
VARIA  CZĘŚĆ II Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla, dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik, dr Jolanta Bucka
60 min

13:40 - 13:55

Problemy laryngologiczne u chorych z RZS dr n. med. Joanna Zimmer-Nowicka

13:55 - 14:10

Zmiany oczne w chorobach reumatycznych

14:10 - 14:25

Ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych na spondyloartropatie zapalne prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak

14:25 - 14:35

Współwystępowanie ZZSK i choroby Takayasu u 46-letniej pacjentki dr n. med. Renata Sokolik, dr Jan Rajski

14:35 - 14:40

DYSKUSJA
14:40
Zakończenie Konferencji prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik, prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla
15:00
LUNCH

*Program może ulec zmianie

Pobierz program jako PDF
Copyrights © 2024 Via Medica