Sala konferencyjna
14:0014:45
Lunch 45 min
14:4515:50
Sesja Młodych Reumatologów
65 min

14:45 - 14:53

Młody reumatolog kontra zapalenie naczyń

14:53 - 15:01

Metotreksat w rekomendacjach

15:01 - 15:09

Objaw Raynauda w codziennej praktyce reumatologicznej

15:09 - 15:17

Rola mikrobioty w układowych chorobach tkanki łącznej
 

15:17 - 15:25

Włóknienie zaotrzewnowe vs choroba IgG4-zależna

15:25 - 15:33

Obecność przeciwciał ANCA a obraz kliniczny układowego zapalenia naczyń

15:33 - 15:41

Choroba Stilla a COVID-19

15:41 - 15:50

Dyskusja
15:5016:00
Przerwa 10 min
16:0017:30
Tematy interdyscyplinarne
90 min

16:00 - 16:15

Twardzina układowa w okresie 1978–2022

16:15 - 16:25

Choroby reumatyczne a tętnicze nadciśnienie płucne — czas ma znaczenie

16:25 - 16:40

Choroby tkanki łącznej a nadciśnienie płucne — wspólne pole działania reumatologa i kardiologa

16:40 - 16:55

Ziarnianiakowatość z zapaleniem naczyń w dobie COVID-19

16:55 - 17:10

Profilaktyka i leczenie zapaleń wątroby u chorych reumatologicznych leczonych biologicznie

17:10 - 17:25

Leczenie biologiczne nieswoistych zapaleń jelita

17:25 - 17:30

Dyskusja
17:3018:00
Przerwa 30 min
18:0019:00
Ceremonia Otwarcia
60 min

18:00 - 18:15

Wykład inauguracyjny

18:15 - 19:00

Wystąpienia zaproszonych gości
Sala konferencyjna
09:0009:15
Niepowodzenie w pierwszej linii leczenia biologicznego – i co dalej…? Wykład sponsorowany
15 min
09:1509:30
Znaczenie selektywności JAK inhibitorów — wykład sponsorowany
15 min
09:3009:45
Potencjał leczenia biologicznego w osiowej spondyloartropatii – długoterminowa skuteczność i bezpieczeństwo. Wykład sponsorowany
15 min
09:4509:50
Dyskusja
5 min
09:5010:30
Sesja sponsorowana
40 min

09:50 - 10:05

Kto jeszcze może być beneficjentem terapii biologicznych?

10:05 - 10:20

Zastosowanie rituximabu w RZS

10:20 - 10:30

Dyskusja
10:3011:15
Leczenie spondyloartropatii — jeden lek, wiele możliwości
45 min
11:1511:30
Przerwa 15 min
11:3013:40
Sesja szpitalna jubileuszowa
130 min

11:30 - 11:38

Słowo o Szpitalu — 47 lat od jego narodzin

11:38 - 11:46

Choroba Pageta – opis przypadku

11:46 - 11:54

Różne oblicza spondyloartropatii — czy wiek ma znaczenie?

11:54 - 12:02

Różne oblicza spondyloartropatii — dlaczego nikt nie widział problemu?

12:02 - 12:10

Zapalenie naczyń u pacjentki z rakiem sutka. Czy na pewno zespół paranowotworowy?

12:10 - 12:18

Powikłania infekcyjne u chorego na RZS leczonego biologicznie

12:18 - 12:26

Ziarniniakowe zapalenie naczyń z obecnymi przeciwciałami p-ANCA indukowane lekami — opis przypadku

12:26 - 12:34

Zastosowanie implantów custom made w leczeniu ubytków tkanki kostnej panewki stawu biodrowego

12:34 - 12:42

Endodoprotezoplastyka odwrócona barku w chorobach reumatycznych — doświadczenia własne oddziału

12:42 - 12:50

Alloplastyka małych stawów w obrębie kończyny górnej i dolnej

12:50 - 12:58

Miejsce robotyki oraz sztucznej inteligencji we współczesnej ortopedii

12:58 - 13:08

Rehabilitacja pooperacyjna pacjentów po endoprotezie odwróconej stawu ramiennego

13:08 - 13:18

Mięsak Ewinga — rehabilitacja po wielokrotnych operacjach

13:18 - 13:33

Leczenie bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego

13:33 - 13:40

Dyskusja
13:4014:25
Lunch 45 min
14:2515:00
Sesja sponsorowana
35 min

14:25 - 14:35

Jakie możliwości terapeutyczne daje nam lek Rinvoq w trzech wskazaniach?

14:35 - 14:42

Monoterapia w 1. linii leczenia — nowy standard ?

14:42 - 14:49

Terapia łączona: Rinvoq i MTX szansą dla pacjenta — podstawy osteogenezy

14:49 - 14:56

Kolejna linia leczenia — czy zadziała Rinvoq?

14:56 - 15:00

Dyskusja
15:0015:45
Sesja sponsorowana
45 min

15:00 - 15:15

Wczesna diagnostyka i skuteczne leczenie nr-axSpA w Polsce. Nowe opcje terapeutyczne w programie lekowym

15:15 - 15:25

Polskie dane z praktyki klinicznej w SpA — doświadczenia własne z inhibitorem IL-17

15:25 - 15:35

Profil pacjenta na IL-17

15:35 - 15:45

Sekukinumab z perspektywy pacjenta chorującego na osiową SpA lub ŁZS — dane z badań klinicznych i praktyki
15:4515:55
Przerwa 10 min
15:5516:45
Zapalenia naczyń
50 min

15:55 - 16:10

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic

16:10 - 16:40

Diagnostyka ultrasonograficzna GCA

16:40 - 16:45

Dyskusja
16:4517:30
Sesja sponsorowana
45 min

16:45 - 17:00

Wykład

17:00 - 17:13

Wykład

17:13 - 17:26

Wykład

17:26 - 17:30

Dyskusja
17:3018:45
Choroby układowe
75 min

17:30 - 17:45

Zespół Sjögrena — choroba o wielu obrazach klinicznych

17:45 - 18:00

Zajęcie narządu ruchu w twardzinie układowej

18:00 - 18:15

Leczenie biologiczne w toczniowym zapaleniu nerek

18:15 - 18:30

Włóknienie śródmiąższowe płuc w chorobach układowych tkanki łącznej

18:30 - 18:40

Czy szczepienia przeciw SARS-CoV-2 zwiększają ryzyko chorób autoimmunologicznych?

18:40 - 18:45

Dyskusja
Sala konferencyjna
09:0010:00
Wystąpienia autorów prac oryginalnych
60 min
10:0010:05
Dyskusja
5 min
10:0510:50
Sesja pediatryczna
45 min

10:05 - 10:20

Choroba Stilla w wieku rozwojowym

10:20 - 10:35

MAS czy PIMS — oto jest pytanie

10:35 - 10:50

Choroby autozapalne w praktyce reumatologa — nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w świetle rekomendacji ACR/EULAR
10:5010:55
Dyskusja
5 min
10:5511:10
Przerwa 15 min
11:1012:30
Sesja sponsorowana
80 min

11:10 - 11:30

Rola inhibitorów interleukin-23 w łuszczycy plackowatej i łuszczycowym zapaleniu stawów

11:30 - 11:40

Miejsce denosumabu w algorytmie leczenia osteoporozy

11:40 - 11:55

Anifrolumab — szansa na efektywną i trwałą poprawę u chorych na aktywny toczeń rumieniowaty układowy, postać umiarkowaną do ciężkiej

11:55 - 12:10

Optymalizacja leczenia metotreksatem kluczem do osiągnięcia celu terapeutycznego w RZS

12:10 - 12:25

Czy znamy inhibitory JAK po 25 latach ich rozwoju?

12:25 - 12:30

Dyskusja
12:3012:40
Przerwa 10 min
12:4013:35
Varia. Część I
55 min

12:40 - 12:55

Raport z bazy danych 640 pacjentów (RZS, axSpA i ŁZS) Kliniki Reumatologii i Immunologii UJ. Polsko-norweski projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 2021–2023

12:55 - 13:10

CAR T-cells, dokąd jedziemy?

13:10 - 13:20

Hematologia i reumatologia — punkty styczne

13:20 - 13:35

Perspektywa T2T w TRU
13:3514:35
Varia. Część II
60 min

13:35 - 13:50

Problemy laryngologiczne u chorych z RZS

13:50 - 14:05

Zmiany oczne w chorobach reumatycznych

14:05 - 14:20

Ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych na spondyloartropatie zapalne

14:20 - 14:30

Współwystępowanie ZZSK i choroby Takayasu u 46-letniej pacjentki

14:30 - 14:35

Dyskusja
14:35
Zakończenie konferencji i lunch

*Program może ulec zmianie

Pobierz program jako PDF
Copyrights © 2022 Via Medica